AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

23 maja 2022 | Kazimierz Biskupi 

21 maja 5-ciu naszych współbraci stanęło przed ołtarzem w naszym Kościele klasztornym, by przyjąć, z rak biskupa Dariusza Kałuży MSF święcenia kapłańskie i diakońskie.

20 marca 2022 | Kazimierz Biskupi 

19 marca 2022 r. w uroczystość świętego Józefa podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 sprawowanej pod przewodnictwem ks. Prowincjała Piotra Krupy MSF nasi alumni przyjęli posługę lektoratu i akolitatu.

08 marca 2022 | Kazimierz Biskupi 

W dniach 4-6 marca dwóch naszych alumnów uczestniczyło w III Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy i Kantorów Wyższych Seminariów Duchownych w Poznaniu.

25 lutego 2022 | Kazimierz Biskupi 

Sympozjum teologiczno-familiologiczne wpisało się na stałe w schemat naszego roku formacyjnego. Tegoroczne, już dwudzieste drugie sympozjum przebiegło pod hasłem „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”.

8 lutego 2022 | Kazimierz Biskupi

Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie

Pontyfikat papieża Franciszka przynosi wiele zmian dotyczących posługi świeckich w Kościele, tak w aspekcie nauczania, jak i liturgii.

10  stycznia 2022 | Kazimierz Biskupi 

Wczoraj w naszym klasztorze odbył się koncert kolęd pod tytułem „Nie było miejsca dla Ciebie”.


07 grudnia 2021 | Kazimierz Biskupi 

W dniach 03-05.12. 2021 r., w naszym klasztorze seminaryjnym odbył się „Dzień Mnicha”. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem młodych ludzi i powoli wpisuje się w tradycję naszego charyzmatu powołaniowego, odbywa się już od kilku lat.

1 grudnia 2021 | Kazimierz Biskupi

W dniu 14 listopada, w naszym klasztorze została zaprezentowana nowa książka o naszym klasztorze pod tytułem „Kazimierz Biskupi. Pobernardyński zespół klasztorny. Historia, kultura, społeczność”. Kazimierski Klasztor to nie tylko mury czy wieże, tak charakterystyczne w pejzażu Kazimierza Biskupiego. Każdy samodzielny klasztor jest szczególnym miejscem chrześcijańskiego doświadczenia. Jest wspólnotą uświęcenia dla zakonników, sui generis domowym Kościołem, a równocześnie centrum oddziaływania religijnego, kulturalnego oraz narodowego.

14 listopada 2021 | Kazimierz Biskupi

W niedzielę 14 listopada w naszym seminarium odbyła się Msza odpustowa ku czci Pięciu Braci Męczenników. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Adam Bajorski MSF.

16 października | Kazimierz Biskupi 

Jak co roku, 16 października – w dniu, w którym obchodzimy rocznicę śmierci Założyciela naszego Zgromadzenia, Sługi Bożego Jana Berthiera – odbyła się w naszym Wyższym Seminarium uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2021/2022.

25 września 2021 | Kazimierz Biskupi

W sobotę 25 września w naszym klasztorze odbył się kolejny wieczór chwały: „Uwielbienie wpisane w misję”. Był on kolejnym elementem naszego świętowania jubileuszu 100 – lecia obecności Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

wrzesień 2021 | Kazimierz Biskupi

W ostatnich dniach przywitaliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dwóch nowych alumnów I roku: kl. Gerarda Krzyżanowskiego MSF oraz kl. Władysława Warwaszewicza MSF. Po rocznym nowicjacie w Wielkim Klinczu i złożeniu pierwszej profesji zakonnej będą kontynuowali formację w naszym Seminarium.

17 - 19 września 2021 | Kazimierz Biskupi

Od 17 do 19 września w Złotowie odbyła się już 11 edycja Projektu Kostka, czyli wydarzenia, które łączy dobrą, muzyczną zabawę, z promowaniem Bożych treści.

10 - 11 września 2021 | Łódź

W dniach 10-11 września naszych 2 kleryków wraz z ks. Prefektem uczestniczyli VI Kongresie Nowej Ewangelizacji w Łodzi. Hasłem tegorocznego kongresu było „Miasto - rewitalizacja”. Wydarzenie odbywało się w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus oo. Jezuitów.

8 września 2021 | Kazimierz Biskupi

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to dla Misjonarzy Świętej Rodziny dzień szczególny, ponieważ właśnie w to święto, 8 września, tradycyjnie składamy śluby zakonne w naszym Zgromadzeniu. Każdy profes składa Bogu śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na ręce przełożonego prowincjalnego lub wyznaczonego delegata zgodnie z Konstytucjami MSF.

5 września 2021 | Kazimierz Biskupi

Wspólne przeżywanie, bo nie można tego określić jedynie jako „oglądanie”, przedstawienia „Nasi Patronowie” na stałe jest wpisane w nasz powakacyjny plan.

6 września 2021 | Kazimierz Biskupi

W naszym klasztorze w ostatnich dniach przeżywaliśmy rekolekcje przygotowujące nas do złożenia kolejnej profesji zakonnej, czasowej oraz wieczystej.

27 czerwca 2021 | Kazimierz Biskupi

W ostatnią niedzielę czerwca obchodziliśmy główne uroczystości odpustowe z okazji Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. W tym roku były one połączenie z naszym świętowaniem 100-lecia Polskiej Prowincji MSF.

26 czerwca 2021 | Kazimierz Biskupi

W sobotę 26 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok formacyjny 2020/21.

20 maja 2021 | Kazimierz Biskupi

W niedzielę 20 czerwca odbył się w naszym klasztorze Wieczór Uwielbienia Radujcie się zawsze w Panu!

24 - 27 czerwca 2021 | Kazimierz Biskupi

W ramach obchodów 100-lecia pobytu Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce zapraszamy na nasze uroczystości w Kazimierzu Biskupim!

3 czerwca 2021 | Kazimierz Biskupi

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przebiegła nieco inaczej, niż w poprzednich latach, ale w równie podniosłej atmosferze.

22 - 24 maja 2021 | Górka Klasztorna

Główne obchody naszego jubileuszu stulecia Polskiej Prowincji MSF odbyły się w sanktuarium w Górce Klasztornej. Brała w nich udział również nasza wspólnota seminaryjna.

16 maja 2021 | Kazimierz Biskupi

W niedzielę 16 maja 2021 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego mieliśmy okazję przeżywać prymicje trzech neoprezbiterów, którzy zostali wyświęcenie dzień wcześniej przez bpa Wiesława Alojzego Meringa. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Jacek Cieślak MSF wraz z koncelebrującymi ks. Wojciechem Fertikowskim MSF oraz ks. Mateuszem Buławą MSF. W tym wyjątkowym, pełnym radości wydarzeniu brała udział również cała wspólnota zakonna naszego klasztoru oraz mieszkańcy Kazimierza, przyjaciele i rodzina nowo wyświęconych księży i diakonów.

15 maja 2021 | Kazimierz Biskupi

15 maja 2021 roku 6-ciu naszych współbraci stanęło przed ołtarzem w naszym seminaryjnym kościele, by przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu, z rąk biskupa Wiesława Meringa.

Święcenia przyjęli: dk. Stanisław Walas MSF, dk. Michał Młotek MSF, dk. Jan Tomczyk MSF oraz ks. Jacek Cieślak MSF, ks. Wojciech Fertikowski MSF i ks. Mateusz Buława MSF.

24 marca 2021 | Kazimierz Biskupi

Podczas pierwszych Nieszporów Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, tj. 24 marca wieczorem odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do diakonatu.

28 marca 2021 | Kazimierz Biskupi

Informujemy, że zgodnie z najnowszymi zarządzeniami władz państwowych i kościelnych w sprawie obostrzeń związanych z pandemią, w naszym kościele może jednocześnie przebywać 21 osób. Przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników liturgii. 

Podobnie jak było do tej pory istnieje  możliwość uczestnictwa w liturgii także na wirydarzu klasztornym oraz w krużgankach. Całe Triduum Paschalne będziemy również transmitować na naszym Facebooku.

Program całego Triduum można zabrać ze stolika w kruchcie kościoła. 

19 marca 2021 | Kazimierz Biskupi

W uroczystość św. Józefa w naszym kościele miało miejsce uroczyste zakończenie internetowych rekolekcji Józef33, połączone z aktem oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce św. Józefa. Mszy świętej kończącej rekolekcje przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji MSF ks. Piotr Jacek Krupa.

 19 marca 2021 | Kazimierz Biskupi

19 marca jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy uroczystość św. Józefa, który w Świętej Rodzinie pełnił bardzo ważną funkcję – był przybranym ojcem Zbawiciela. W tym dniu w naszym seminarium ma miejsce uroczysty obrzęd przyjęcia urzędów przez alumnów III i IV roku.

Białystok | 6 marca 2021

Reprezentacja kleryków w składzie: kl. Jan, kl. Jakub B., kl.  Etienne, kl. Daniel, kl. Przemysław, kl. Mateusz, kl. Leon, kl. Hermann w debiucie zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski w Koszykówce Wyższych Seminariów Duchownych, których organizatorem w tym roku było AWSD w Białymstoku.

28 lutego 2021 | Kazimierz Biskupi

Z okazji roku jubileuszowego z okazji setnej rocznicy przybycia do Polski Misjonarzy Świętej Rodziny Penitencjaria Apostolska udzieliła możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wszystkim wiernym, którzy pielgrzymując nawiedzą świątynię, będącą pod opieką Misjonarzy w Polsce, będą uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych lub odmówią koronkę do Świętej Rodziny i specjalne modlitwy jubileuszowe (dostępne w kruchcie naszego kościoła) albo przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważania, zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Świętej Rodziny. Odpusty te można uzyskać od 28.02 do 26.12.2021, Poniżej publikujemy pełną treść dekretu Penitencjarii Apostolskiej. 

 

Prot. N. 50/21/I
DEKRET
Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia wiary wiernych i zbawienia dusz, mocą
specjalnych uprawnień sobie udzielonych przez Najświętszego w Chrystusie Ojca i Pana Naszego,
z Bożej Opatrzności panującego Papieża Franciszka, wysłuchawszy próśb niedawno
przedstawionych przez Czcigodnego Piotra Jacka Krupę, Przełożonego Prowincjalnego Polskiej
Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, w setną rocznicę obecności tegoż Zgromadzenia w Polsce,
z niebiańskiego skarbca Kościoła, udziela możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii eucharystycznej i modlitwy zgodnej z intencjami
Jego Świątobliwości) od 28 lutego do 26 grudnia 2021 przez wiernych szczerze pokutujących i
nadto kierujących się miłością z możliwością ofiarowania go za dusze wiernych przebywających
w czyśćcu o ile, zjednoczywszy się w sercu w Roku Świętego Józefa, nawiedzą pielgrzymując
którąkolwiek świątynię powierzoną Misjonarzom Świętej Rodziny w Polsce i gdzie będą pobożnie
uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych, albo odmówią koronkę do Świętej Rodziny i
specjalne modlitwy wskazane w skierowanych pismach, albo przynajmniej przez odpowiedni czas
oddadzą się pobożnym rozważaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i
wezwaniami do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą
opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć
wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech
zwyczajnych warunków, jeśli będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy
miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.
Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał
się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby Misjonarze Świętej
Rodziny, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty i często
komunię świętą chorym udzielali.
Niniejszy dekret obowiązuje z powyższej racji. Bez względu na wszelkie przeciwne
postanowienia.
Rzym, 19 lutego 2021 r.
Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof NYKIEL
Regens