MINISTRANCI

Przy Seminarium działa wspólnota ministrantów. Są oni odpowiedzialni za obstawę liturgiczną uroczystości odbywających się w seminaryjnym kościele.

Opiekunem ministrantów jest kl. Władysław Warwaszewicz MSF

Jeżeli chciałbyś także służyć przy Ołtarzu Pana, zapraszamy na zbiórki w każdy piątek o piątej!

I ŻYCIE DUCHOWE

Ministrant:

 • Często rozmawia z Panem Bogiem
 • Żyje w stanie łaski uświęcającej
 • Nieustannie pogłębia swoją wiarę

II LITURGIA

Ministrant:

 • Sumiennie uczestniczy w Mszy Świętej oraz nabożeństwach
 • Bierze udział w zbiórkach, ucząc się jak służyć Bogu

III RODZINA

Ministrant:

 • Dba o relacje w rodzinie
 • Modli się za swoją rodzinę

IV DAWANIE ŚWIADECTWA

Ministrant:

 • Swoim zachowaniem pokazuje, że jest przyjacielem Boga
 • Okazuje pomoc potrzebującym

V KULTURA OSOBISTA

Ministrant:

 • Szanuje osoby starsze
 • Okazuje życzliwość rówieśnikom
 • Zwraca uwagę na kulturę słowa