FORMACJA | FORMATORZY
nauczyciele i osoby kształtujące kandydata do kapłaństwa lub kandydata na brata
  • Rektor seminarium – ks. Edmund Jan Michalski MSF
  • Prefekt kleryków – ks. Michał Popowski MSF
  • Dyrektor studiów – ks. Michał Krych MSF
  • Ojciec duchowny – ks. Paweł Olszewski MSF
  • Ekonom seminaryjny – ks. Tomasz Grabara MSF
  • Spowiednicy – ks. Stanisław Czarny MSF, o. Ireneusz Wawryszczuk OFM
  • Pełnomocnik dziekana WT UAM – ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF