AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

12 listopada 2023 | Kazimierz Biskupi

W naszej wspólnocie zakonnej przeżywaliśmy dziś Odpust ku czci Świętych Pięciu Braci Męczenników.

Kult Pięciu Braci Męczenników najwcześniej rozwinął się w Kazimierzu Biskupim i stąd rozprzestrzenił się dalej. Zachowane źródła nie potwierdzają śladów tego kultu w innych miejscowościach, które hipotecznie uznaje się za miejsce męczeństwa. Do schyłku XIX stulecia Kazimierz Biskupi był jedynym miejscem utożsamianym z męczeństwem Pięciu Braci, zwanymi stąd Braćmi Kazimierskimi.
Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył prowincjał, ks. Piotr Jacek Krupa MSF. W swojej homilii podkreślił znaczenie męczeństwa Świętych Pięciu Braci oraz przedstawił współczesne formy cierpienia za Chrystusa.

Dziękujemy wszystkim za obecność i uświetnienie tegorocznego odpustu.

Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie – módlcie się za nami!


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)