INFORMACJE | SŁUDZY BOŻY
historia osób, których życie wpłynęło na charyzmat zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny


Jan Berthier przyszedł na świat 24 lutego 1840 roku w Chatonnay na południu Francji. Był najstarszym dzieckiem Piotra i Marii Berthier, którzy ochrzcili swego syna dwa dni po urodzeniu, 26 lutego 1840.

W wieku sześciu lat młody Janek po raz pierwszy usłyszał od swojej babci historię Berthier objawień Matki Bożej na górze La Salette. Rok później rozpoczął naukę, najpierw w szkole w Chatonnay, a od 1853r. w Niższym Seminarium Duchownym w la Cote. W tym okresie dojrzewało w nim powołanie kapłańskie, które zaczęło się realizować w 1858r., gdy przekroczył próg Wyższego Seminarium Duchownego w Grenoble.

Po otrzymaniu święceń subdiakonatu wraz z  kolegami udał się na La Salette. Zauroczony miejscem objawień i tworzącą się tam wspólnotą zakonną miał stwierdzić, że "ja tu jeszcze powrócę". I tak też się stało. Równo rok po tej pielgrzymce, 14 sierpnia 1862 roku rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Saletynów, a 20 września tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie. Liczne choroby spowodowały, że nowicjat Jana Berthier wydłużył się z roku do trzech lat. Tak więc pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1865 roku. W swoich notatkach z rekolekcji przed ślubami napisał: "Nieustanna modlitwa byłaby dla mnie zbawieniem". Najpierw modlitwa, potem działanie - tą regułą kierował się przez całe swoje życie.

Jan Berthier zmarł 16 października 1908 roku . Odszedł w opinii świętości, która dała początek procesowi beatyfikacyjnemu rozpoczętemu 16 grudnia 1950 roku. Odtąd przysługuje mu tytuł Sługi Bożego.

 

 FILMIK O ZAŁOŻYCIELU MSF

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO JANA BERTHIERA

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.