INFORMACJE | SEMINARIUM
szczegółowe informacje o naszym Seminarium

Od innych kapłanów wyróżnia nas strój: oprócz sutanny, nosimy także czarny pas oraz krzyż misyjny.