INFORMACJE | HISTORIA
informacje o początkach zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Nasz Ojciec Założyciel pierwszy raz usłyszał o objawieniu na La Salette w wieku sześciu lat. Opowiedziała mu o tym jego babcia. Wywarło to na nim tak duże wrażenie, że ponad dziesięć lat później podczas pielgrzymki na La Salette wciąż miał w pamięci tę opowieść. Na pieszą pielgrzymkę udał się wraz z sześcioma seminarzystami. Był to rok 1861. Wtedy już na górze byli misjonarze, którzy szerzyli orędzie Matki Bożej Saletyńskiej i opiekowali się duchowo pielgrzymami. To wydarzenie było przełomowe w życiu Jana Berthiera. Mówił on: „Myśl, że Maryja uświęciła to miejsce swoim zjawieniem się, ze zwilżyła tę ziemię swoimi łzami, widok misjonarzy, którzy z wielkim nabożeństwem odmawiali swój brewiarz, wszystko to mnie wzruszyło do głębi. Misjonarze byli gotowi do udzielania sakramentów świętych i poświęcili się trosce o dusze wiernych pielgrzymów. Byłem tym tak przejęty, że postanowiłem wstąpić do tego zgromadzenia. W drodze powrotnej powiedziałem sobie: ja tu powrócę.”

Wrócił tu i jako misjonarz Matki Bożej Saletyńskiej gorliwie służył pielgrzymom przez sprawowanie sakramentów i swoją dyspozycyjność. Zdarzało się, że pielgrzymi przychodzili wieczorem, gdy było już ciemno. Także wtedy o. Jan Berthier przychodził do nich, by im opowiedzieć o objawieniu Matki Bożej na La Salette. Robił to w wielkim skupieniu. Służył szczególnie w konfesjonale, kierowany troską przyjścia z pomocą biednym grzesznikom. Zawsze wielu ludzi chciało się spowiadać u niego, gdyż był dobry i delikatny dla spowiadających się i pomagał im przy spowiedzi. Angażował się także mocno w głoszenie kazań. Czynił to z mocą i dużymi emocjami. Zdarzało się, że płakał podczas głoszenia i poruszał tym bardzo serca ludzi do nawrócenia i przemiany życia. Głosił orędzie Matki Bożej Saletyńskiej i był Jej gorliwym misjonarzem. W swoim życiu sam też przyjmował orędzie Maryi i nieustannie nawracał się.

Po dziś dzień na górę La Salette pielgrzymuje wielu ludzi. Na tej górze gdzie pracował nasz Ojciec Założyciel powstaje obecnie kaplica jemu poświęcona. Módlmy się o cud za wstawiennictwem sługi Bożego Jana Berthiera.


MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO JANA BERTHIERA

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.