INFORMACJE | CHARYZMAT MSF
czyli, co duchowo kształtuje Misjonarza Świętej Rodziny

Celem Misjonarzy Świętej Rodziny jest realizacja apostolatu misyjnego, powołań, szczególnie tam, gdzie najbardziej brakuje kapłanów oraz zamiera wiara chrześcijańska, a także działalność apostolska wśród rodzin będących środowiskiem kształtowania się powołań; w jej ramach otworzono domy rekolekcyjne w Górce Klasztornej, Bąblinie, Kazimierzu Biskupim i Szczytniku k. Kłodzka; Misjonarze Świętej Rodziny prowadzą również duszpasterstwo, misje parafialne, Społeczną Szkołę Podstawową nr. 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku Świdrze oraz w Gliwicach katolicki ośrodek pedagogiczno–rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionej, wydają czasopisma „Posłaniec Świętej Rodziny" oraz „Nadzieja i Życie”; polscy misjonarze pracują w Argentynie, Austrii, na Białorusi, w Brazylii, w Chile, Czechach, we Francji, w Indonezji, Kanadzie, na Madagaskarze, na Kubie w Niemczech, Norwegii, Papui Nowej Gwinei, Szwajcarii i we Włoszech.