FORMACJA | ETAPY FORMACJI
plan formacji kandydatów do kapłaństwa lub kandydatów na braci

W seminarium kandydaci powinni ostatecznie zweryfikować swoje powołanie zakonne i kapłańskie, umocnić je i rozwinąć. Przedmiotem szczególnej troski w seminarium jest formacja duchowa. W ramach formacji intelektualnej alumni zdobywają szeroką i solidną wiedzę w zakresie nauk świętych i wypracowują nawyk ciągłego dokształcania się.

W seminarium organizowane są spotkania z misjonarzami z zagranicy czy sympozja naukowe. Do formacji pastoralnej zaliczają się: katechizacja dzieci i młodzieży, głoszenie homilii w kościele seminaryjnym, praca w Kleryckich Referatach Powołań, Misji i Rodzin, udział w akcjach powołaniowo-misyjnych, przygotowywanie liturgii Triduum Paschalnego. Praca fizyczna należy do tradycji naszego zgromadzenia, dlatego klerycy pracują około sześć godzin tygodniowo.