FORMACJA | ETAPY FORMACJI
plan formacji kandydatów do kapłaństwa lub kandydatów na braci

Formacja Misjonarza Świętej Rodziny rozpoczyna się trzytygodniowym postulatem dla kandydatów do kapłaństwa lub rocznym dla kandydatów na braci. Po nim odbywa się roczny nowicjat. Jest to czas próby: poznawania siebie i wspólnoty, swoich motywów. Złożenie na jeden rok pierwszych ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i otrzymanie stroju zakonnego wieńczy okres postulatu i nowicjatu.

Przyszły kapłan i misjonarz podejmuje studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, zaś brat zakonny kontynuuje swoją formację w junioracie (odbywa się ona w Kazimierzu Biskupim, lub w innych domach zakonnych prowincji). Czas formacji, podczas której definitywnie odnajdujemy życiowe powołanie, kończy się złożeniem ślubów wieczystych i przyjęciem święceń kapłańskich.

Od tej pory Misjonarz Świętej Rodziny jest szczególnie posłany, by przepowiadać światu Dobrą Nowinę, być dla niego znakiem obecności Chrystusa i szerzyć miłość do Świętej Rodziny. Pamiętamy o słowach Założyciela mówiącego:

"Kto chce zostać misjonarzem, musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele. Musi być szlachetnym i gotowym ofiarować wszystko dla chwały Bożej, musi mieć serce szerokie, któreby zdolne było ogarnąć cały świat."