FORMACJA | ETAPY FORMACJI
plan formacji kandydatów do kapłaństwa lub kandydatów na braci

Formacja Misjonarza Świętej Rodziny rozpoczyna się trzytygodniowym postulatem dla kandydatów do kapłaństwa lub rocznym/półrocznym dla kandydatów na braci. Po nim odbywa się roczny nowicjat. Jest to czas próby: poznawania siebie i wspólnoty, swoich motywów. Złożenie na jeden rok pierwszych ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i otrzymanie stroju zakonnego wieńczy okres postulatu i nowicjatu.

Przyszły kapłan i misjonarz podejmuje studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, zaś brat zakonny kontynuuje swoją formację w junioracie (odbywa się ona w Kazimierzu Biskupim, lub w innych domach zakonnych prowincji). Czas formacji, podczas której definitywnie odnajdujemy życiowe powołanie, kończy się złożeniem ślubów wieczystych i przyjęciem święceń kapłańskich.

Od tej pory Misjonarz Świętej Rodziny jest szczególnie posłany, by przepowiadać światu Dobrą Nowinę, być dla niego znakiem obecności Chrystusa i szerzyć miłość do Świętej Rodziny. Pamiętamy o słowach Założyciela mówiącego:

"Kto chce zostać misjonarzem, musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele. Musi być szlachetnym i gotowym ofiarować wszystko dla chwały Bożej, musi mieć serce szerokie, które by zdolne było ogarnąć cały świat."