KLERYCKI REFERAT RODZIN

Klerycki Referat Rodzin działa w ścisłej współpracy z prowincjalnym referentem - ks. Adamem Bajorskim MSF. Organizuje w czasie wakacji spotkania dla narzeczonych, podczas których mogą się lepiej przygotować do zawarcia sakramentu małżeństwa, rekolekcje dla rodzin, na których odnawiają oni między sobą relację miłości i inne spotkania, na których prezentują Świętą Rodzinę jako wzór postępowania dla naszych rodzin. 

Spotykają się w czwartki, aby wspólnie się modlić koronką do św. Rodziny w intencji rodzin. 

Koronka do Świętej Rodziny w wersji audio 

Domowy kościół

W ramach działalności referatu klerycy uczestniczą w spotkaniach kręgów Domowego Kościoła. Domowy Kościół został założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, aby pomagać małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa i uczyć jak żyć tym sakramentem i przeżywać go przez całe życie. Ukazuje on duchowość małżeńską, czyli dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.Małżonkowie zobowiązują się do codziennej modlitwy osobistej połączonej z lekturą Pisma Świętego, regularnych spotkań ze słowem Bożym, codziennej modlitwy małżeńskiej jako wspólnego stawania przed Panem, codziennej modlitwy rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięcznego dialogu małżeńskiego i wynikającej z niego reguły życia (systematycznej pracy nad sobą), uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwa przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Rekolekcje 

Rekolekcje dla małżeństw odbywają się w naszych domach zakonnych w Bąblinie, Ciechocinku, Szczytnej Kłodzkiej, Górce Klasztornej oraz Kazimierzu Biskupim.
Zapraszamy na strony internetowe naszych domów: