KLERYCKI REFERAT MISYJNY

Wielu z nas słysząc o Misjonarzach Świętej Rodziny wyobraża sobie ich jako pracujących w odległych krajach świata. Tak jest w rzeczywistości! My, zrzeszeni w referacie misyjnym chcemy tym misjonarzom pomagać, a w przyszłości zostać ich następcami.

MUZEUM MISYJNE

W naszym seminarium znajduje się muzeum misyjne, w którym znajdują się eksponaty z różnych zakątków świata m.in. z Madagaskaru, Papui Nowej Gwinei, Norwegii, Chile, Argentyny, Indonezji i Brazylii. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez pielgrzymów, gdyż mogą w nim nie tylko podziwiać rozmaite przedmioty, ale też poznawać kulturę, obyczaje i tradycję różnych krajów misyjnych. Ponadto odwiedzający nasz klasztor, mogą w muzeum misyjnym, wpisać się do księgi pamiątkowej.

SPOTKANIA Z MISJONARZAMI

Każdego roku akademickiego i formacyjnego referat misyjny organizuje dla wszystkich kleryków MSF spotkania z naszymi Misjonarzami pracującymi na placówkach misyjnych, którzy w czasie pobytu w Polsce chętnie odwiedzają nasze seminarium w Kazimierzu Biskupim. Chcą w ten sposób nie tylko przypomnieć sobie pięknie spędzone lata nauki i formacji, ale też podzielić się z nami swoim doświadczeniem, radością i pięknem wypływającym z pracy misyjnej. 

PRZYJACIELE MISJI -
wsparcie modlitewne i materialne dla misjonarzy

W każdą IV sobotę miesiąca klerycki referat misyjny wraz z całą wspólnotą zakonną i z przyjaciółmi misji spotyka się na wspólnej modlitwie różańcowej w Kościele seminaryjnym, gdzie modlimy się za wszystkich misjonarzy pracujących na całym świecie. Prosimy dla nich o siłę, wytrwałość i potrzebne łaski do pracy misyjnej. Po modlitwie ma miejsce spotkanie z członkami tzw. koła misyjnego, w czasie którego rozmawiamy na temat różnych dzieł misyjnych podejmowanych przez nasz klerycki referat misyjny.
Przyjaciele Misji organizują wiele akcji min. wyjazd na misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej, czuwania misyjne na Jasnej Górze a także akcje gdzie cały dochód przekazany jest na cele misyjne min.  sprzedawanie ciast, pączków.

Klerycki Referat Misyjny działa w ścisłej współpracy z prowincjalnym referentem -
ks. Wojciechem Walczyną MSF.

WEEKEND MISYJNY

W weekend poprzedzający Niedzielę Misyjną, klerycy filozofii (kurs I i II) organizują dla mieszkańców Kazimierza tzw. weekend misyjny. W tym czasie pozostali klerycy i diakoni modlą się i głoszą Słowo Boże w parafiach na terenie całej Polski. To kolejna okazja, by otwierać ludzkie umysły i serca na sprawy misji.