AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

26 czerwca 2022 | Kazimierz Biskupi 

Wczoraj zakończyliśmy rok formacyjno-akademiczki 2021/2022 a dzisiaj odbył się w naszym Kościele Klasztornym odpust św. Jana Chrzciciela – patrona naszej świątyni seminaryjnej.

Zakończenie roku formacyjnego i akademickiego jest przed wszystkim czasem na dziękczynienie Bogu za wszystkie Jego łaski, dobroci i miłosierdzie, które otrzymaliśmy. Jest to też moment – jak mówił ks. Andrzej Tron MSF, Wiceprowincjał podczas Mszy Świętej – by odpowiedzieć sobie na pytania: jak przeżyliśmy ten rok? Jak wyglądała nasza relacja do Boga i czy wspólnota dzięki mojej postawie była świętsza? Czas wakacji jest czasem walki i wymagania. Nas zachęcał i pomodlił się dla nas byśmy byli gorliwymi świadkami Chrystusa i by na nowo powiedzieli po wakacjach: „Panie! Idę dalej z Tobą”.

Poza zakończeniu roku akademickiego, odbyła się dzisiaj w naszym Klasztorze uroczystość odpustowa św. Jana Chrzciciela – patrona naszej świątyni seminaryjnej. Mszę świętą przewodniczył  ks. Michał Popowski MSF oraz głosił Słowo Boże. Orędzie tego rocznego odpustu jest umieszczone w następującym słowie: „Nigdy nie będziemy szczęśliwi dopóki nie odkrywamy naszej tożsamości, dopóki nie wiemy naszego prawdziwego celu. Tylko w Bogu i w poznaniu Jego planu możemy odkrywać do czego jesteśmy powołani. Każdy człowiek jest narzędziem w rękach Boga”. Tradycyjnie, po Mszy świętej, w procesji po krużgankach oddaliśmy część Najświętszemu Sakramentowi.

Dzisiaj pożegnaliśmy też ks. Prefekta - ks. Michała Popowskiego MSF, który będzie Rektorem i Proboszczem w domu zakonnym i w parafii  Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze od dnia 01 lipca 2022r. Ks. Rektor Edmund Michalski MSF w imieniu nas wszystkich podziękował mu i życzył owocnej pracy w kolejnej misji.

Niech Bóg będzie uwielbiony w naszych misjach i życiach oraz we wszystkim!