AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
ustępujący i nowo wybrany zarząd klerycki

24 stycznia 2018 | Kazimierz Biskupi

Tradycyjnie pod koniec pierwszego semestru organizowane są wybory na nowych dziekanów.  Wybieramy dziekana liturgii, pracy i pierwszego dziekana, który kieruje zarządem dziekańskim.

Ustępujący pierwszy dziekan odpowiada za przebieg głosowania i przypomina zasady głosowania. Skrutatorami są dwaj klerycy: najmłodszy profesją i najstarszy profesją. Sekretarzem jest drugi najmłodszy kleryk.

modlitwa do Ducha Świętego przed wyborami

Nasze wybory zaczęliśmy śpiewem „O stworzycielu Duchu przyjdź” w kaplicy, a następnie udaliśmy się do sali teologicznej, gdzie odbyło się głosowanie.

prowadzący procedurę głosowania dk. Sebastian Sobkowiak MSF

Głosowanie prowadził dk. Sebastian Sobkowiak MSF, skrutatorami byli kl. Konstanty Cybulski MSF i kl. Jakub Biela MSF, natomiast sekretarzem był kl. Jakub Dziurgot MSF.

liczenie głosów przez skrutatorów kl. Konstantego Cybulskiego MSF i kl. Jakuba Bielę MSF

Pierwszym dziekanem został kl. Konstanty Cybulski MSF wybrany już w pierwszym głosowaniu. Drugim dziekanem od pracy wybrany został po raz drugi kl. Jacek Cieślak MSF w drugim głosowaniu. Trzecim dziekanem od liturgii został kl. Mateusz Buława MSF wybrany w pierwszym głosowaniu.

Były gratulacje dla nowego zarządu i podziękowania za posługę ustępującego zarządu.

Módlmy się o potrzebne łaski dla przyjmujących posługę dziekanów.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)