AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

15-16 lutego 2023 | Kazimierz Biskupi

            Rozwój każdego narodu, który powinien dokonywać się na wielu płaszczyznach równocześnie, jest ściśle związany z tożsamością małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie spotykamy jednostki, bądź całe zorganizowane grupy, które zmierzają do dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych.  Z tych względów, również i w tym roku odbyło się już XXIII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne: „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie”  w Kazimierzu Biskupim, w dniach 15-16 lutego 2023 roku.

            Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp dr Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, który wygłosił homilię. Następnie zaproszeni prelegenci reprezentujący ośrodki akademickie, edukacyjne i formacyjne z całej Polski, starali się ukazać proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie, który jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

            Prelegenci rozpatrywali problematykę zmiany tożsamości współczesnej rodziny, zagrożeń miłości małżeńskiej. Starannej analizie została poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców czy śmierci samobójczej dziecka. Całości rozważań dopełniła prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.

            Organizatorem XXIII Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego był Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)