AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
nowo wyświęceni diakoni i kapłan misjonarze Świętej Rodziny z biskupem JE Wiesławem Alojzym Meringiem

19 maja 2018 | Kazimierz Biskupi

W wigilię Zesłania Ducha Świętego trzech naszych współbraci otrzymało w sposób szczególny dar Ducha Świętego przez włożenie rąk biskupa i wyświęcenie do posługi sakramentalnej w Kościele.

nałożenie rąk podczas święceń

Diakoni Konstanty Cybulski MSF i Stanisław Adamowicz MSF od tego momentu pomagają kapłanom przy ołtarzu, a także głoszą słowo Boże. Neoprezbiter Sebastian Sobkowiak MSF będzie odtąd sprawował ofiarę Mszy Świętej i wszystkie pozostałe sakramenty.

Na ten dzień przygotowywali się przez kilka lat pobytu w seminarium. Diakoni należą już do stanu duchownego i przygotowują się do kapłaństwa. Ksiądz Sebastian już zakończył swoją formację podstawową w seminarium i będzie odtąd pracował jako duszpasterz w parafii.

Święcenia to radość dla samych kandydatów, dla kleryków, dla przełożonych, dla zgromadzenia i dla całego Kościoła. Pan Bóg ich powołał, a oni odpowiedzieli na Jego wezwanie. Oddali całych siebie na służbę Bogu i ludziom.

Dziękujemy Panu Bogu za nowego kapłana i diakonów w naszym Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)