AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

16 maja 2020 | Kazimierz Biskupi

16 maja trzech naszych współbraci wraz z bratem kamedułą z klasztoru w Bieniszewie otrzymało święcenia prezbiteratu i diakonatu. Na kapłanów zostali wyświęceni: dk. Marcin Przystawski MSF i dk. Jan Sokołowski EC. Święcenia diakonatu otrzymali: kl. Jacek Cieślak MSF oraz kl. Wojciech Fertikowski MSF.

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Alojzy Mering. W homilii przypominał o kapłaństwie jako posłudze Bogu i ludziom. Na uroczystości obecni byli również: Ks. Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny Piotr Krupa i Ks. Wiceprowincjał Andrzej Tron oraz Przeor klasztoru Kamedułów w Bieniszewie o. Jakub Mućko EC.

Nowo wyświęceni są  powodem do radości i wdzięczności, najpierw Panu Bogu, który powołuje i uzdalnia do służby Jemu samemu, dalej samym kandydatom, że odpowiedzieli hojnie i wielkodusznie na wezwanie Boże oraz ich rodzicom, którzy ich wychowali i przekazali wiarę.

Dziękujemy Panu Bogu za nowych kapłanów i diakonów.

„Gdy patrzę wstecz na swoje życie to uświadamiam sobie, że to nie moja zasługa, że zostałem diakonem, ale przede wszystkim Jego dar i łaska. Znałem wiele osób ze swojego miasto, z liceum, z podwórka, którzy byli ode mnie o wiele mądrzejsi, pobożniejsi, czy bardziej nadający się do kapłaństwa. Pan jednak zechciał wybrać  właśnie mnie. Do końca życia pozostanie to dla mnie tajemnicą, ale jednocześnie wielkim wyróżnieniem i odpowiedzialnością. Dziękuję Bogu za to, że zechciał mnie powołać i powierzam Świętej Rodzinie całą moją posługę.”  Dk. Wojciech.

„Dziękuję Bogu za łaskę diakonatu, której mogłem wczoraj dostąpić. Wiele lat czekałem na tę chwilę, był to dla mnie naprawdę szczególny moment. Od dziecka Bóg wskazywał mi tę drogę. Niestety często uciekałem, broniłem się a On cierpliwie czekał – potrzebny był czas. Dziś ten czas oczekiwania doceniam i uważam za bardzo potrzebny. Ufam, że umocniony łaską sakramentu będę wierny Miłości.”  Dk. Jacek.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)