AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
wspólne zdjęcie po Mszy Świętej na której przyjęto nowego ministranta i dwóch lektorów

10 grudnia 2017 | Kazimierz Biskupi

Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni do zespołu ministrantów i lektorów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać.

Nowy ministrant Szymon Strzykalski zakłada strój ministranta

W II Niedzielę Adwentu z wielką radością obchodziliśmy święto w gronie służby liturgicznej. Przez pewien okres młodzi z Kazimierza Biskupiego byli przygotowani na ministrantów oraz lektorów. Chęć zaangażowania w służbę Bogu i Kościołowi jako ministrant wyraził Szymon Strzykalski, który będzie teraz w pełni usługiwać przy ołtarzu Pana Boga, czynić zadania jemu powierzone. Do grona lektorów zostali przyjęci: Marcin Kwaśniewski oraz Bartosz Toroszewski.

Obrzęd przyjęcia nowych lektorów

Gorliwie przychodzili na zajęcia przygotowawcze do tej posługi. Klerycy w naszym seminarium również pomagali im w tym. Kleryk Marcin Przystawski MSF prowadził zajęcia z emisji głosu, kl. Jacek Cieślak MSF przybliżył im czym jest modlitwa i jak lepiej się modlić, kl. Jan Tomczyk MSF prowadził formacje z Pisma Świętego. Opiekun LSO kl. Stanisław Adamowicz MSF przygotował do funkcji obsługi Mszału przy ołtarzu. A opiekun LSO kl. Wojtek Fertikowski MSF przegotował kandydata Szymona na ministranta.

Radujmy się razem wszyscy i módlmy się o gorliwość i pobożność dla nich w tych posługach.    

 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)