AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

25 lutego 2022 | Kazimierz Biskupi 

Sympozjum teologiczno-familiologiczne wpisało się na stałe w schemat naszego roku formacyjnego. Tegoroczne, już dwudzieste drugie sympozjum przebiegło pod hasłem „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”.

Wspólna Eucharystia, celebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza naszej diecezji, tradycyjnie rozpoczęła nasze dwudniowe zamyślenie nad rodziną. W homilii Ksiądz Biskup, w oparciu o Słowo Boże, postawił w centrum angażowania świeckich w życiu Kościoła rzeczywistość wiary. Jednocześnie zachęcił do otwartości na różne formy natchnień Ducha Świętego, który często działa poza utartymi schematami.

Następnie udaliśmy się do sali Gminnego Ośrodka Kultury. Obrady naukowe zostały rozpoczęte słowami wprowadzenia ks. prowincjała Piotra Krupy MSF oraz ks. prof. Andrzeja Pryby MSF.

Następnie, z małymi przerwami, wysłuchaliśmy 16 prelekcji. Tematy były rozmaite począwszy od katolickiego rozumienia synodalności, przez formację katechetów, muzyków kościelnych, zakrystianów, kończąc na perspektywie angażowania świeckich w innych wspólnotach chrześcijańskich.

Intensywny, naukowy dzień zakończyliśmy muzyczną ucztą przygotowaną przez mgr Maję Gralińską, Otylię Polewską i Laurę Daź z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole.

Drugiego dnia naszego Sympozjum mieliśmy okazję wysłuchać kolejnych referatów dotyczących roli i zadań świeckich, szczególnie ukierunkowanych na rodzinę. Prof. Elżbieta Osewska z Tarnowa przybliżyła nam pola zaangażowania świeckich w pracę na rzecz rodziny, ks. prof. Andrzej Pryba MSF podzielił się swoim doświadczeniem pracy z rodzinami zrzeszonymi w ruchu Equipes Notre-Dame, natomiast mgr Barbara Trzewiczyńska ubogaciła nas o perspektywę sposobów pomocy rodzinie w poradniach i instytucjach państwowych. Mogliśmy usłyszeć również wystąpienie prof. Urszuli Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która specjalizuje się w uczeniu metod naturalnego planowania rodziny oraz prof. Bogdana Chazana, lekarza położnika pracującego obecnie zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. W programie znalazło się też wystąpienie prof. Moniki Przybysz z Warszawy, która wskazała na główne zadania katolickich dziennikarzy, czy mgr Piotra Guzdka, który podsumował pewne zagrożenia istniejące w ruchu pro-life. Tradycyjnie ostatnią sesję zakończył pan Wiesława Gajewski, który nakreślił pedagogiczną próbę oceny obecnej sytuacji Kościoła i świata. Całe sympozjum zakończył jego główny organizator, ks. prof. Andrzej Pryba MSF, dziękując wszystkim za zaangażowanie, organizację oraz  wiele ubogacających treści. Nie zabrakło również zwyczajowych pączków oraz twórczych dyskusji, zarówno  na forum jak i w kuluarach.

  <hr />

<h2>GALERIA</h2>

<p style="text-align: center;"><em>(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)</em></p>

<p>

</p>