AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

8 stycznia 2017 | Kazimierz Biskupi

Dla każdej grupy duszpasterskiej ważnym elementem tożsamości, obok celów, założyciela i drogi formacji, jest także miejsce spotkań oraz jego patron. Dla ministrantów i młodzieży z Klasztoru takim miejscem będzie odtąd nowa salka z wyjątkowym orędownikiem.

Remont miejsca to jedno, jednak ważniejszym wydaje się jego oficjalne otwarcie i poświęcenie – oddanie pod opiekę Bogu i świętemu patronowi.

Patron naszej salki, choć jest na razie sługą Bożym (toczy się proces beatyfikacyjny), będzie wzorem do naśladowania i orędownikiem w trudnych sprawach.

Ks. Edmund Kałas – misjonarz Świętej Rodziny – to gorliwy kapłan, zaangażowany misjonarz i męczennik II wojny światowej, ofiara niemieckiego obozu koncentracyjnego. Będzie wskazywał młodzieży drogę radkalnego naśladowania Chrystusa.

Pobłogosławienia salki im. ks. Edmunda Kałasa MSF dokonał ks. Marian Kołodziejczyk – rektor WSD MSF w asyście opiekunów grup młodzieżowych działających przy Klasztorze.