AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
prelegenci wraz z uczestnikami XVIII Sympozjum o Rodzinie

7-8 lutego 2018 | Kazimierz Biskupi

Od 7 do 8 lutego obywało się w Kazimierzu Biskupim XVIII Sympozjum o Rodzinie. Tegoroczne hasło brzmiało następująco: „Humanae vitae. Profetyczny głos Kościoła?” Organizatorem był ks. Andrzej Pryba MSF, któremu w organizacji pomagali klerycy wraz z przełożonymi.

Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp Wiesława Aloizego Meringa

Naukowe wydarzenie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp Wiesław Aloizy Mering. Objął on także patronatem honorowym nasze sympozjum. W homilii ks. bp wskazał na okoliczności powstania encykliki Humanae vitae. Był to burzliwy czas rewolucji seksualnej w świecie zachodnim. Głos papieża był bardzo wyrazisty, a nauka była, jak sam powiedział, nie jego, ale z góry.

wykład ks. Kobylińskiego

W kolejnych sesjach mogliśmy usłyszeć o różnych zagadnieniach poruszanych w tej encyklice, a także dowiedzieć się jak ona powstała. Był w tym duży udział Polaków z kard. Wojtyłą na czele. Podstawą do encykliki stał się Memoriał Krakowski, który opierał się na katolickiej nauce i świadectwie życia małżeństw.

rodziny dające świadectwo życia zgodnego z nauczaniem Humanae vitae

Dowiedzieliśmy się także jak wielkim złem moralnym jest antykoncepcja. Uderza ona w przykazanie Boże dane w raju – bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Uderza to w samego Pana Boga. Poza tym antykoncepcja jest bardzo szkodliwa dla zdrowia. Lista skutków niepożądanych jest wielka m.in. większe ryzyko zachorowań na raka. Środki antykoncepcyjne zostały też uznane za rakotwórcze.

wykład nt. skutków ubocznych antykoncepcji

Jako konkluzję tegorocznego sympozjum można uznać zdanie, że dziś znajdujemy się w tym samym punkcie co 50 lat temu, gdy powstawała encyklika Humanae vitae tzn. zastanawiamy się czy życie zgodne z nauką tej encykliki jest możliwe. Odpowiedź jest jedna: jest to możliwe, choć trudne.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy zajmować się przez te dwa dni tematyką rodziny, małżeństwa.

Sympozjum w mediach