AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
szaty liturgiczne nowo przyjętych: lektora i ministrantów w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim

16 grudnia 2018 | Kazimierz Biskupi

Bycie ołtarzu to królewska służba. Służy się przecież samemu Bogu, przebywa się dosłownie centymetry od Najświętszego. Do jeszcze ściślejszej współpracy z Panem zostali przyłączeni dzisiaj dwaj ministranci: Ignacy Szkudelski i Dominik Żak, a także jeden lektor: Wojciech Michurski.

 kandydaci na ministrantów podczas obrzędu ustanowienia ich w pełni ministrantami

Droga formacji w Liturgicznej Służbie Ołtarza w naszym klasztorze w Kazimierzu Biskupim zaczyna się od kandydatury. Podczas tego okresu młodzi adepci przyglądają się przebiegowi liturgii, uczestniczą w zbiórkach, najprościej mówiąc: wchodzą w początkowe arkana służby Pańskiej. Ich strojem podczas tego okresu jest komża.

ministranci otrzymują pelerynkę i sukienkę

Po tym okresie kandydaci zostają włączeni do grona ministrantów (to słowo pochodzi od łacińskiego czasownika ministrare, czyli służyć). Podczas uroczystej Mszy Świętej – która miała miejsce dzisiaj – nowi ministranci otrzymują pelerynkę i sukienkę, ale to tylko zewnętrzny symbol. Ich obecnym zadaniem jest co raz lepsze poznawanie świętej liturgii, służba przy ołtarzu oraz wchodzenie w głąb chrześcijańskiej wiary.

przyjęcie kandydata na lektora

Następny etap – którego dzisiaj dostąpił Wojciech Michurski – to przyjęcie posługi lektora. Zadaniem lektora (z łaciny lectrix – ten, kto czyta) jest czytanie słowa Bożego (z wyjątkiem Ewangelii) wobec zgromadzonej wspólnoty oraz posługa (pomoc) głównemu celebransowi przy korzystaniu z Mszału. Strojem lektora jest alba, cingulum (biały sznurek służący do przepasania się) oraz krzyż.

nowy lektor posługuje przy mszale

Tę dzisiejszą, uroczystą Mszę Świętą, poprzedził intensywny, dwumiesięczny okres przygotowania, który objął przygotowanie liturgiczne, biblijne, duchowe i moralne. Spotkania z przygotowującymi się do przyjęcia posług, prowadzili opiekunowie ministrantów: kl. Wojciech Fertikowski MSF i kl. Jan Tomczyk MSF oraz inni klerycy: kl. Marcin Przystawski MSF, kl. Jacek Cieślak MSF i kl. Mateusz Buława MSF.

Dzisiejsza uroczystość to kolejny ważny krok dla młodych chłopaków na drodze służby Panu. Ostatecznym jej celem nie jest jednak zdobywanie kolejnych „etapów wtajemniczenia” na drodze ministranckiej/lektorskiej, ale dążenie do tego, by fizyczna bliskość ołtarza na którym jest sprawowana Eucharystia, przekuwała się na jak największe zbliżenie się do Pana Jezusa.

 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)