AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

16 października 2023 | Kazimierz Biskupi

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w naszym seminarium miała miejsce 16 października. Jest to dla nas szczególny dzień, gdyż przypada on w kolejną rocznicę śmierci założyciela naszego zgromadzenia – ks. Jana Berthiera.

Msza Święta pod przewodnictwem prowincjała, ks. Piotra Jacka Krupy MSF, rozpoczęła się o godzinie 10.00 w naszym kościele klasztornym. Ksiądz prowincjał w swoim kazaniu podkreślił znaczenie głoszenia Słowa Bożego w życiu kapłana, a także zachęcał alumnów do gorliwości w studiowaniu i życiu duchowym. Kaznodzieja zaznaczył, jak ważna jest rola formatorów w przygotowaniu do służby przyszłych księży i zakonników.

Po Eucharystii udaliśmy się do seminaryjnej auli, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Rozpoczęła się ona od odśpiewania „Gaude Mater Polonia”. Następnie miało miejsce powitanie gości przez ks. Edmunda Michalskiego MSF – rektora seminarium, oraz sprawozdanie ks. Bogdana Kulika MSF – dyrektora studiów. Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił ks. Stefan Szymik MSF. Tematem wystąpienia była "Żywa tradycja Kościoła jako stała obecność Ducha Świętego we wspólnocie wierzących". W imieniu władz uczelni głos zabrał ks. Mieczysław Polak. Wspólne świętowanie zakończyło odśpiewanie „Gaudeamus igitur” oraz uroczysty obiad.

Dziękujemy przybyłym gościom za udział oraz wsparcie okazywane naszemu seminarium.

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)