AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
Podczas litanii do Wszystkich Świętych w czasie święceń w Kazimierzu Biskupim

20 maja 2017 | Kazimierz Biskupi

Dwudziesty maja 2017 roku dla trzech odważnych mężczyzn będzie datą niezapomnianą. Tego dnia dk. Adam Gaca, dk. Aleksy Papliouka, i kl. Sebastian Sobkowiak przyjęli sakrament święceń.

Jest to powód do radości i wdzięczności, najpierw Panu Bogu, który powołuje i uzdalnia do służby Jemu samemu, dalej samym kandydatom, że odpowiedzieli hojnie i wielkodusznie na wezwanie Boże, by zostać kapłanem, i ich rodzicom, którzy ich wychowali i przekazali wiarę.

Sakrament święceń diakonatu i prezbiteratu jest radością całego Kościoła, a szczególnie naszej seminaryjnej wspólnoty. Święcenia są nowym etapem, wieńczą pobyt i formację w seminarium i rozpoczynają wspaniałą przygodę służby Bogu wśród ludzi – sióstr i braci, do których Pan wzywa. On sam prowadzi i kieruje, posyła i uzdalnia do działania nowo wyświęconych kapłanów.

Biskup Wiesław Alojzy Mering w homilii przypomniał, że kapłaństwo to składanie ofiary, to pośredniczenie między Bogiem, a ludźmi. Jest to naśladowanie Chrystusa i niesienie razem z Nim krzyża. Diakon jest  ustanowiony do pełnienia dzieł miłosierdzia i posługi Słowa Bożego. Jako wspólnota seminaryjna jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego dar powołania i wybrania sobie kapłanów w naszym zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny.

Może i ty, drogi czytelniku słyszysz w sercu ciche wołanie Boże „Pójdź za Mną…” Podejmij je odważnie i wielkodusznie. Bóg jak powołuje to też uzdalnia.

Prosimy o modlitwę za neoprezbiterów i diakona.


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)