AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium
członkowie Domowego Kościoła na kawie po konferencji

20 stycznia 2018 | Kazimierz Biskupi

W sobotę w naszym kościele seminaryjnym odbył się „dzień skupienia” uczestników kręgów domowego kościoła pod przewodnictwem ks. Andrzeja Trona MSF. Dzień ten miał formę jednodniowych rekolekcji, nie zabrakło w tym dniu wspólnych rozmów, modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, wspólnego uczestnictwa w Eucharystii, ubogacania swoją obecnością bliźniego.

Atmosfera jaka nam towarzyszyła, liczne spowiedzi, otwartość serca na bliźniego, wyraźnie wskazywały na obecność Ducha Bożego wśród nas.

Najświętszy Sakrament w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim

Dzień rozpoczęliśmy o 9:45 adoracją naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, następnie był etap dzielenia się w grupach, omawianie konkretnych tematów i konferencja ks. Andrzeja. Tak ubogaceni słowem udaliśmy się na Eucharystię, wspólna modlitwa, uczestnictwo w ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa bardzo nas umocniła, duchowo również nasze serca złożyliśmy na ołtarzu w ofierze, abyśmy z Chrystusem pozostawali złączeni nie tylko w dniu rekolekcji, ale przede wszystkim w naszej codzienności, pracy, obowiązkach, rodzinie, abyśmy potrafili kochać miłością Chrystusową. W trakcie Eucharystii, również miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, przebaczenie sobie wzajemne, pojednanie.

członkowie Domowego Kościoła w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim

Domowy Kościół został założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, aby pomagać małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa i uczyć jak żyć tym sakramentem i przeżywać go przez całe życie. Ks. Andrzej Tron MSF podczas konferencji ukazywał duchowość małżeńską, ukrytą w samym źródle - Słowie Bożym (Pismo Święte), równolegle odkrywał treści zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Wskazywał jak żyć w Bogu, aby nasz miłość była ofiarna i płodna, aby to Bóg kochał przez nas drugiego człowieka taką miłością jaką sam nas ukochał w swoim synu Jezusie Chrystusa.

zespół muzyczny wykonujący śpiew przed konferencją ks. Andrzeja Trona MSF

Po uczcie duchowej nastał czas, aby zadbać o ciało. Po solidnym obiedzie, mieliśmy okazję na integrację przy kawie. Dzień skupienia kończyła druga konferencja ks. Andrzeja Trona MSF i adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której była możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania.

diakonia muzyczna prowadząca śpiew

Adorację ubogacała diakonia muzyczna jednego z kręgów kościoła domowego. Uczestnictwo w dniu skupienia kręgów domowego kościoła pozwoliło mi zaczerpnąć świeżego powietrza „wiary”, dostrzec potrzeby służby w rzeczywistości, którą jest rodzina.

kl. Karol Bielicki


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)