AKTUALNOŚCI
informacje z życia Seminarium

18 WRZEŚNIA 2022 | KAZIMIERZ BISKUPI

W naszym Klasztorze odbyło się wczoraj spotkanie przedstawicieli wszystkich zakonów pracujących w Diecezji Włocławskiej.

Takie spotkania odbywają się już od początku tego roku. Takie spotkania mają na celu m. in. poznanie, dzielenie się świadectwem i doświadczeniem oraz budowanie i pogłębianie współpracy i relacji między zakonnikami w Diecezji Włocławskiej.

Wczorajsze spotkanie zaczęło się od konferencji, która wygłosił ks. Adam Bajorski MSF. Dzielił się on swoim doświadczeniem o przygotowaniu do spowiedzi osób, które przez długi czas nie przystępowały do sakramentu pojednania. Kolejnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Centralnym punktem była Msza Święta, której przewodniczył ks. Rektor Edmund Michalski MSF. Nawiązując do dzisiejszej ewangelii (Łk 8, 4-15), zachęcił on uczestników do bycia zakonnikami, kapłanami Słowa Bożego. By obfitować w głoszeniu Słowa Bożego ludziom, trzeba najpierw przyjąć i być napełnionym tym Słowem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Dzielenie się przy stole i przy kawie zawsze jest budującą postawą, nie tylko z ludzkiego punktu widzenia lecz również z punktu duchowego w rozpoznawaniu obecności Chrystusa zmartwychwstałego i żywego wśród nas (Łk 24, 30).

 


GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)