INFORMACJE | DUCHOWOŚĆ
przemyślenie duchowe seminarzysty

W Warszawie 22 października odbył się Kongres o Męskości. Chcemy w skrócie przedstawić poruszane w jego trakcie treści dotyczące współczesnego mężczyzny.

Wykład 1: Ks. Bp Marek Mendyk – Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Ksiądz Biskup określił duchowość chrześcijańską jako miejsce spotkania z Bogiem. Mężczyzna ma panować, musi być w rodzinie jak Bóg, nie być Bogiem, ale być jak Bóg. Panowanie to jest panowaniem darowanym od Boga, zleconym, nie zaś absolutnym. W rodzinie ojciec jest obrazem Boga. Mężny ojciec jak Dobry Pasterz chroni swoją rodzinę przed demoralizacją i krzywdzeniem rodziny. Biskup dużą wagę przykuł do sformułowania biblijnego: Adamie, gdzie jesteś? Chodzi w nim o to, by współczesny mężczyzna brał na siebie odpowiedzialność za rodzinę, a nie jak biblijny Adam tchórzył.

Wykład 2: o dr. Marek Tomczyk – Znaczenie więzi w okresie dzieciństwa

Ojciec paulin rozpoczął swój wykład od pięknej myśli: „Ja zmieniam Ciebie, kiedy się przede mną otwierasz, a ty zmieniasz mnie, kiedy ja otwieram się przed Tobą”. Wymienił następnie cztery warunki zaistnienia więzi: biologiczne korzenie, zaangażowanie emocji, znaczenie opiekuna oraz czas trwania. W oparciu o naukowe doświadczenia ukazywał jak istotne są więzi w okresie dorastania. Rodzice ponoszą wielką odpowiedzialność, by dobrze wychować swoje potomstwo. „Pierwowzorem lustra jest twarz matki”.

Wykład 3: dr Leszek Putyński – seksualność mężczyzny – szanse i zagrożenia

Prelegent przeciwstawił małżeństwo byciu singlem oraz trwaniu w związkach nieformalnych. Przedstawił klasyczne funkcje małżeństwa: prokreacyjna, ekonomiczna, wychowawcza, opiekuńcza. Bycie singlem w ujęciu naukowym to niepozostawanie w stałym związku, nieodczuwanie braku partnera, brak dzieci jako świadomy wybór, samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego. Dr Leszek Putyński dodaje do definicji singla, iż jest to człowiek zraniony, bezkompromisowy, marzyciel, miotający się. Związki nieformalne według wykładowcy wzięły się z liberalizacji postaw wobec życia seksualnego i związków pozamałżeńskich. W związku z rozkwitem związków niesakramentalnych prelegent trafnie zauważył, że „norma się nie zmienia, zmienia się nasz stosunek do normy”. Co raz częściej słyszymy o kryzysie małżeństwa jednak Pan doktor zauważa także, że „nie ma kryzysu małżeństwa, jest kryzys Adama i kryzys Ewy.” Kryzys zaczyna się już przed zawarciem małżeństwa – dotyczy on osobno kobiety i osobno mężczyzny. Swój wykład zakończył zdaniem: „Człowiek ma nie tylko prawo do, ale też prawo „od”, czyli nie muszę czegoś robić, co jest niezgodne z moim sumieniem.”

Wykład 4: Ks. prof. dr. hab. Piotr Mazurkiewicz – Czy mężczyzna może rodzić? – między naturą a ideologią

Ksiądz profesor dotknął zagadnień płciowości i bardzo głośnego tematu jakim jest ideologia gender. Bardzo wyraźnie podkreślił, że tylko kobieta wydaje na świat potomstwo, a mężczyzna zapładnia i w naturze nigdy nie będzie inaczej. Punktem wyjścia musi być komplementarność mężczyzny i kobiety – mają się oni wzajemnie uzupełniać, ubogacać. Ukazał bardzo ważną rolę zarówno kobiety jak i mężczyzny.

Świadectwo: Piotr Pawłowski – Co mi pomogło oszlifować charakter?

Pan Piotr Pawłowski jest osobą, która w wieku 16 lat w wyniku skoku do wody trafiła na wózek inwalidzki. Wygłosił on świadectwo, w którym ukazał, jak mężczyzna może hartować swój charakter, jak go kształtować mimo wielu niepowodzeń. Podkreślił, że nie należy patrzeć w przyszłość z pełnymi obawami, a skupić się na tym co jest dzisiaj. Takie spojrzenie pomogło mu wyjść z kryzysu, w którym znalazł się gdy po skoku do wody. Opowiadał o swoich pasjach, dzięki którym życie nabiera piękniejszych barw. Pomagają one zapomnieć o bólu, cierpieniu. Zaznaczył, że „fajnie jest znaleźć cel w swoim życiu i nie można narzekać, że jest ciężko, jeśli idzie się na szczyt”.

Wykład 5: dr Paweł Kwas – Być prawdziwym ojcem

Kolejnym prelegentem był pedagog, który opowiadał jak z wychowawczego punktu widzenia stać się dobrym ojcem dla swoich pociech. Dobrą metodą w wychowaniu jest metoda spektyczna – metoda twórczego rozwiązywania problemów, która wykorzystuje zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem na pozór niepowiązanych ze sobą elementów. Dobry ojciec powinien być dla syna wzorem do naśladowania, autorytetem. Jak czytamy w Ewangelii św. Mateusza: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” Według Pana doktora „zbyt wiele reguł ogranicza człowieka, ich brak rodzi niepewność i agresję.” Przykładny tata powinien znać możliwości swojego dziecka i odpowiednio nakładać na niego zobowiązania, by ten stopniowo uczył się odpowiedzialności.

 

 

Podsumowując cały kongres, który odbył się w Warszawie 22 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – męskość jest dzisiaj w głębokim kryzysie, głównie spowodowanym tzw. Syndromem Piotrusia Pana – mężczyzny, który nie chce brać na siebie odpowiedzialności za rodzinę i ucieka od niej. Najczęściej na kongresie wybrzmiewało właśnie wzięcie życia swojego i swojej rodziny pod swoje skrzydła. Jak powiedziała św. Matka Teresa z Kalkuty: „Siłą mężczyzny jest jego charakter.”